3314_Počítání s mocninami s přirozeným exponentem 1