2019_Počítání do 20 bez přechodu přes 10 - opakování